StrongBlog

2023/03/26

תקנון הגרלה

תאריך: 19-25.3 1. הגדרות   למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן: 1.1. "עורך ההגרלה – "סטרונגפול בע"מ, ח.פ 516196177 מרחוב המעפילים 3 קריית אתא. 1.2. "המפקח " –...

2023/03/26

תקנון הגרלה

תאריך: 19-25.3 1. הגדרות   למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן: 1.1. "עורך ההגרלה – "סטרונגפול בע"מ, ח.פ 516196177 מרחוב המעפילים 3 קריית אתא. 1.2. "המפקח " –...

2022/11/25

תקנון מועדון הלקוחות

STRONGFUL תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות חברת סטרונגפול בע"מ (להלן: "החברה") המעוניינים להיות חברים במועדון הלקוחות (להלן: " מועדון הלקוחות"), והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן:...

2022/11/25

תקנון מועדון הלקוחות

STRONGFUL תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות חברת סטרונגפול בע"מ (להלן: "החברה") המעוניינים להיות חברים במועדון הלקוחות (להלן: " מועדון הלקוחות"), והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן:...

2022/07/25

הצהרת נגישות

STRONGFUL     הנהלת האתר (להלן: "האתר"), משקיעה מאמצים ומשאבים רבים לצורך מתן שירות שוויוני ללקוחות  עם מוגבלות. על מנת לאפשר ללקוחות עם מוגבלות גלישה נוחה וקלה, בוצעו באתר התאמות...

2022/07/25

הצהרת נגישות

STRONGFUL     הנהלת האתר (להלן: "האתר"), משקיעה מאמצים ומשאבים רבים לצורך מתן שירות שוויוני ללקוחות  עם מוגבלות. על מנת לאפשר ללקוחות עם מוגבלות גלישה נוחה וקלה, בוצעו באתר התאמות...

2020/12/29

מדיניות הפרטיות ו Cookies

STRONGFUL במסגרת השימוש באתר זה, החברה עשויה לאסוף עליך מידע באמצעים שלהלן. יובהר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, את...

2020/12/29

מדיניות הפרטיות ו Cookies

STRONGFUL במסגרת השימוש באתר זה, החברה עשויה לאסוף עליך מידע באמצעים שלהלן. יובהר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, את...

2020/12/29

תקנון האתר

STRONGFUL     כללי1.1. אתר זה פועל בכתובת:https://strongful.co.il/   (להלן: "האתר"), ומהווה חנות וירטואלית למכירת בגדי ספורט ואביזרים נלווים לנשים בישראל (להלן: "המוצרים"). במידה ועולה אצלכן שאלה ו/או הבהרה ו/או...

2020/12/29

תקנון האתר

STRONGFUL     כללי1.1. אתר זה פועל בכתובת:https://strongful.co.il/   (להלן: "האתר"), ומהווה חנות וירטואלית למכירת בגדי ספורט ואביזרים נלווים לנשים בישראל (להלן: "המוצרים"). במידה ועולה אצלכן שאלה ו/או הבהרה ו/או...

  • כניסה

  • הרשמה

בהרשמה לאתר את\ה מאשרת את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות, וקבלת מיילים שיווקיים.
Strongful מותג בגדי ספורט לנשים